Erősségek listája

Bölcsesség és tudás erősségei

1. Kíváncsiság

Akinek a Kíváncsiság az egyik fő erőssége, annak az érdeklődése erős a világ dolgai iránt. Imád új témákat, területeket felfedezni, megismerni. Keresi az újdonságokat, az új tapasztalatokat és élményeket. Nyitott és érdeklődő. Nem csak tanulni szeret, hanem megérteni a dolgok működését, megismerni mások tapasztalatait.

2. Kreativitás

Akinek a Kreativitás az egyik fő erőssége, az tele van eredeti gondolatokkal, leleményes, újfajta és hatékony módokon tudja rendszerezni és megtenni a mindennapi élet tennivalóit. Fontos tudni, hogy bár a kreativitásról mindenkinek a művészi teljesítmény jut az eszébe, valójában ez a képesség a hétköznapi apró-cseprő dolgokban is a segítségedre van, mint például abban, milyen ajándékot veszel a családtagjaid születésnapjára, vagy mit főzöl ebédre. 🙂

3. Ítélőképesség, nyitott gondolkodás

Akinek a Nyitott gondolkodás az egyik fő erőssége, az nem ítél elhamarkodottan, nem alkot egyoldalú véleményt, hanem minden oldalról megvizsgálja a dolgokat és képes a kritikus gondolkodásra. A nyitott gondolkodású ember több oldalról is megnézi a különféle helyzeteket, bizonyítékokat gyűjt és képes megváltoztatni a véleményét, ha szükséges. Ez az alaposság és jó ítélőképesség segít neki abban, hogy széleskörűen és nyitottan lássa a világot és megfontolt döntéseket hozzon.

4. Tanulás szeretete

Akinek a Tanulás szeretete az egyik fő erőssége, az szívesen sajátít el új dolgokat és tökéletesíti a már meglevő tudását. A tanulás, az ismeretek megszerzése örömmel tölti el és célt ad az életének. Akkor érzi teljesnek magát, ha új készségeket, ismereteket tanulhat meg. Ez a készség hasonlít a kíváncsisághoz, azonban azon túl megy, hiszen akinek ez az egyik fő erőssége, az a folyamatokat is szeretné megismerni, mélyíteni és rendszerezni szeretné a tudását. A tanulás szeretete jelen lehet a munkában és a szabadidőben egyaránt. Például segíthet abban, hogy egy új sportot vagy hobbit elsajátíts és gyakorlatot szerezz benne, vagy éppen többet tanulj a gyermeknevelésről, a párkapcsolatokról vagy éppen az önismeretedet tökéletesítsd.

5. Perspektíva

Akinek a Perspektíva az egyik fő erőssége, az képes látni a nagy képet, az összefüggéseket és olyan tanácsokat adni, amik mások számára is hasznosak. A perspektíva más néven bölcsességet jelent. Akinek a fő erősségei között van a bölcsesség, az komplex folyamatokat, összefüggéseket is egyszerűen tud elmagyarázni, megmutatni és megérteni másoknak. Gyakran egyszerű mondatokban fogalmaz vagy hasonlatokat használ, hogy a másik ember is megértse a mondanivalóját. Szeret és jól tud tanácsot adni másoknak és élvezi azokat a helyzeteket, amikor ezt a képességét használhatja.

Bátorság erősségei

6. Bátorság

Akinek a Bátorság az egyik fő erőssége, az kiáll magáért és másokért, ha fenyegetettséggel találkozik. Nem lehet megijeszteni, nem tart a fájdalomtól vagy a félelemtől, nem ijed meg a kihívásoktól, nehézségektől, hanem szembeszáll velük és kiáll, a helyes, a jó mellett még akkor is, ha ellenállásba ütközik. A végletekig képes védeni a maga vagy mások igazát. A bátorság erőssége nem csak a fizikai bátorságot takarja, hanem a lelki tartást is. A bátor ember a meggyőződése szerint cselekszik és nem fél a konfliktustól, az összeütközésektől.

7. Kitartás

Akinek a Kitartás az egyik fő erőssége, az állhatatos, szorgalmas, szereti befejezni, amit elkezdett és akkor is kitart, ha sok nehézség merül fel. Örömmel tölti el, ha a feladatokat kipipálhatja, ha elvégzi azt, amibe belekezdett és zavarja, ha félbeszakítják, ha nem jut el egy-egy feladat végére.

8. Őszinteség, hitelesség

Akinek az Őszinteség az egyik fő erőssége, az nem csak pusztán a valóságot mondja el, hanem önazonosan is viselkedik. Nem tetteti magát, nem játszik más szerepet, nem akar többnek látszani vagy kétszínűen viselkedni. Hiteles, megbízható és pontosan fogalmaz. Vállalja a felelősséget a cselekedeteiért és nem próbál kibújni a vállalásai alól. Ez a fajta egyenesség a természetéből fakad, nem tud más lenni és azt érzi természetesnek, hogy ő ilyen, akkor is, ha az őszintesége az adott pillanatban nem a legelőnyösebb a számára.

9. Lelkesedés, vitalitás

Akinek a Lelkesedés, vitalitás az egyik fő erőssége, az tele van energiával, életkedvvel. Mindenbe nagy lelkesedéssel és energikusan vág bele, nem szeret csak úgy apránként haladni vagy félgőzzel csinálni dolgokat. Ha korlátozzák a lendületében, azt szenvedésnek éli meg. Az életet kalandnak fogja fel és lendületesen, aktívan él, ezért ha belekezd valamibe, gyakran egymaga képes hihetetlen gyorsan nagy eredményeket is elérni.

Emberség erősségei

10. Szeretet

Akinek a Szeretet az egyik fő erőssége, annak fontosak az életében a másokkal való közeli kapcsolatok, a gondolatok, érzelmek, élmények megosztása, a másokkal való törődés. Az emberi kapcsolatok mélysége különösen fontos a számára, nem szereti a felszínes viszonyokat és az egyedüllétet sem. Szeret gondoskodni másokról, törődni velük, gondoskodni róluk és azt, ha mindez kölcsönös.

11. Kedvesség

Akinek a Kedvesség az egyik fő erőssége, az nagylelkű, gondoskodó és törődő. Együttérez másokkal és szívesen segít nekik. Úgy érzi, kevesebb lenne az élete, ha nem tehetne másoknak szívességeket, nem segíthetne. Célja, hogy jót tegyen, gondoskodjon másokról, amik a mindennapi életben gyakran apró szívességek formájában jelentkeznek, de egészen nagy vállalásokká is válhatnak vagy akár a pályaválasztás területén is befolyásolhatnak (pl. segítő szakmák választása).

12. Társas intelligencia

Akinek a Társas intelligencia az egyik fő erőssége, annak fontosak mások érzései. Jól méri fel mások hangulatát, érzelmeit és azokra reagál. Jól alkalmazkodik társasági helyzetekhez, észreveszi, ha valaki rossz hangulatú vagy dühös, felismeri kinek milyen szándékai vannak és hogyan érdemes viszonyulni hozzá. Másoké mellett a saját érzéseivel és motivációival is tisztában van, ezért minden közegben érvényesülni tud. Magas az érzelmi és az ún. személyes intelligenciája. A személyes intelligenciájú ember jól ismeri önmagát, erősségeit- és gyenge pontjait egyaránt.

Igazságosság erősségei

13. Méltányosság, korrektség

Akinek a Méltányosság az egyik fő erőssége, annak fontos az igazság. Mindenkit egyformán kezel, nem engedi, hogy bárki kevesebbet kapjon, vagy igazságtalanság érje. Hatalmas az igazságérzete, zavarja a valóság eltorzítása, a legkisebb hazugság is és a legkisebb méltánytalanságot, egyenlőtlenséget is észreveszi. Nem részrehajló, a személyes érzései, érdekei nem befolyásolják a döntéseiben.

14. Vezetői képesség

Akinek a Vezetői képesség az egyik fő erőssége, az képes másokat motiválni, bátorítani, ösztönözni. Képes arra, hogy egy csoportot feladatok elvégzésére rávegyen, valamint fenntartsa a csoporton belüli jó kapcsolatokat és közösséggé formálja a csapatot. Jó érzéke van a hatékonysághoz, jól meglátja a csapattagokban az egyéni lehetőségeket és azt, hogy a közös munkához hogyan tudnának a lehető legtöbbet hozzáadni.

15. Csapatmunka

Akinek a Csapatmunka az egyik fő erőssége, az szívesen dolgozik csapatban. Lojális a csapathoz és a csoport szabályaihoz és együttműködik a többiekkel. Fontos számára a társadalmi felelősségvállalás, az, hogy ő egy család, egy munkahelyi csapat része, egy város lakója stb. és szívesen vesz részt az ezzel kapcsolatos közösségi munkában. Nem akar kilógni a sorból mások kárára, inkább alkalmazkodik és komolyan veszi a szerepét a társadalom, a közös élet alakításában.

Mértékletesség erősségei

16. Megbocsátás

Akinek a Megbocsátás az egyik fő erőssége, az képes elfogadni mások hibáit és hibázásait. Nem bosszúálló. Szívesen ad másoknak második esélyt és bocsát meg azoknak, akik rosszat tettek.

17. Alázat, szerénység

Akinek az Alázat és Szerénység az egyik fő erőssége, az nem nyomul, nem emeli ki a saját szerepét, nem próbál többnek látszani, mint aki, hanem hagyja, hogy a tettei beszéljenek helyette. Nem keresi mindenáron a szereplési lehetőséget, nem akar reflektorfényben állni és nem gondolja úgy, hogy különlegesebb vagy több lenne másoknál. Ha eredményeket ér el, akkor sem akarja, hogy arról sokan tudjanak, nem a népszerűségért tesz vagy nem tesz dolgokat.

18. Körültekintés, óvatosság

Akinek a Körültekintés, óvatosság körültekintés az egyik fő erőssége, az nem vállal felesleges kockázatokat. Gondosan mérlegeli a tetteit (szereti megtervezni a dolgokat) és szavait, nem tesz vagy mond olyan dolgokat, amiket később megbánhat. Sosem kapkod, ha fontos kérdésekről van szó, inkább kétszer nézi meg az adatokat, tényeket, mielőtt választana és szívesen mérlegel többféle körülményt, többféle lehetőséget, valamint átgondolja a lehetséges vészforgatókönyveket is, ezért nehéz helyzetekben gyakran már mindenki előtt kész terve van a megoldásra és úgy viselkedik, mint aki előre tudta, hogy mi fog történni.

19. Önszabályozás, önkontroll

Akinek az Önszabályozás, önkontroll az egyik fő erőssége, az fegyelmezett, odafigyel a viselkedésére, az érzéseire és képes szabályozni azokat. Nem okoz számára problémát, hogy uralkodjon a testén vagy az étvágyán, gond nélkül veszi rá magát a nehéz edzésekre vagy a szigorú diétára, ahogyan a céljai elérése érdekében képes kitartóan dolgozni az előre kitűzött feladatain is. Nehéz helyzetekben képes fegyelmezetten viselkedni, nem túlreagálni a dolgokat, hanem higgadt viselkedéssel felülemelkedni a nehézségeken.

Transzcendencia erősségei

20. Szépség és kiválóság értékelése

Akinek a Szépség és kiválóság értékelése az egyik fő erőssége, az csodálja az élet szépségeit. Észreveszi a jó megjelenést, a művészi teljesítményt, a természet csodáit egyaránt. Szívesen nézeget szép tárgyakat, szép tájakat és örömét leli az élet más területein is a kiválóságban, például a tudományos eredményekben, a kiemelkedő teljesítményekben. Mások dicsérete, csodálata inspirálja, motiválja őt a tetteiben. Szívesen teszi szebbé a környezetét szép vagy különleges tárgyakkal és veszi körbe magát különleges emberekkel.

21. Hála

Akinek a Hála az egyik fő erőssége, az felismeri a jó dolgokat az életében és hálát ad értük, valamint észreveszi mások jó cselekedeteit, hozzájárulását, eredményeit és ezért is köszönetet mond.

22. Remény, optimizmus

Akinek a Remény az egyik fő erőssége, az a jövőt mindig pozitívan látja. A legjobbat reméli és meg is dolgozik érte, mert biztos benne, hogy a cselekedetei révén lesz szebb és jobb a jövője. Született optimista, aki szívesen tervezgeti a jövő dolgait és foglalkozik azzal, mi hogyan fog történni.

23. Humor, játékosság

Akinek a Humor az egyik fő erőssége, az szeret mosolyt csalni mások arcára és nevetni is. Mindig meglátja az élet könnyedebb oldalát, vicceket mesél és talál ki, tréfálkozik, szóvicceket alkot, az ijesztő vagy éppen nehéz helyzetekben is talál módot a tréfára. Képes nevetni magán és a helyzeteken is, amikbe kerül.

24. Spiritualitás

Akinek a Spiritualitás az egyik fő erőssége, annak kész hitrendszere van, amelybe beletartoznak az univerzum magasabb rendű céljai és jelentése. A hite biztonságot és magabiztosságot nyújt számára nehéz és hétköznapi helyzetekben egyaránt. Hite kihat magatartására is, bátorságot, motivációt ad neki.

Ajánlott online tanfolyamok:

Önfejlesztőknek

Fedezd fel az erősségeid és hozd ki magadból a legjobbat!

Készen állsz rá, hogy megismerd a legjobb éned? Itt az idő, hogy felszabadítsd a benned rejlő erőt, hogy végre önmagad lehess…

Szülőknek

Fedezd fel gyermeked erősségeit!

Ennek a tanfolyamnak az elvégzésével abban segíthetsz a gyermekednek, hogy felfedezze és megtanulja használni a saját erősségeit, amelyekre építve boldog, sikerekben gazdag élete lehet.

Ajánlott fejlesztő kiadványok: