Kifejezetten alsós korosztálynak készült Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak és szülőknek!

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó kisiskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit és az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott és pozitív énképpel rendelkező kisiskolássá válhatnak.

Rendeld meg a SAJÁT Boldogságóra könyvedet!

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa,
a Jobb Veled a Világ Alapítvány boldogságóráinak fővédnöke

„Kutatási eredményeink igazolják, hogy a boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik. A boldogságórákon tanultak hatására fejlődik a pozitív érzelmeik előállításának, fenntartásának és fokozásának képessége, amely a pozitív érzelmek megélésének gyakoriságát eredményezi.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

A BOLDOGSÁG TÉNYLEG TANULHATÓ?

Megtanítjuk gyerekeinket számolni, írni és olvasni, a sorba pedig bekerülhet a boldogságra való tanítás is. Ahogyan a matematika is megérthető szabályok összességeként, úgy a boldogság összetevői is ugyanolyan jól körülhatárolhatók.

A gyermekkor tele van bizonytalansággal, útkereséssel és félelmekkel. Fontos, hogy a gyerekek ebben az időszakban, pszichés fejlődésük során következetes segítséggel rátaláljanak a helyes irányra! Annak érdekében azonban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat és pozitív szemléletet, szükség van a felnőttek iránymutatására.

Gyerekkorban az idegrendszer sokkal fogékonyabb az új információk befogadására. Éppen ezért ha a gyerekek már óvodás és iskoláskorban készség szinten elsajátítják a pozitív irányultságot, akkor az élet minden területén sokkal könnyebben birkóznak meg a rájuk váró próbatételekkel. Legyenek azok mindennapi kihívások, egy új csoportba kerülés vagy éppen gyermekkori konfliktusok.

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk az óvodás és iskolás korosztálynak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek játékos felfedezésére adjunk lehetőséget.”

Bagdi Bella, a Boldogságóra Program elindítója, a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program vezetője, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke

MIBEN TUD SEGÍTENI A KISISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ BOLDOGSÁGÓRA KÖNYV NEKED?

 1. Segít, hogyan ismertesd meg 10 egymásra épülő téma segítségével, lépésről lépésre az iskolásokkal a boldogság különböző összetevőit és feltételeit.
 2. Játékosan tanítja meg az érzelmek kifejezését és számukra érzelmileg nehezen megélt események feldolgozását.
 3. Segíti a közösségbe való beilleszkedést és a társas életre való felkészítést.
 4. Megkönnyíti az alsós korosztályt érintő kérdések és napi problémák átbeszélését.
 5. Játékos formában segít megoldani az őket érintő kihívásokat.
 6. Építik az önbecsülést és a pozitív énképet a fejlesztő gyakorlatok.
 7. A feladatok segítenek a pozitív életszemlélet kialakításában.
 8. A gyakorlatok szélesítik a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
 9. A közösségi feladatok fejlesztik a gyerekek problémamegoldó képességét.
 10. Segít jól kezelni és megfelelő módon levezetni a feszültséget.
 11. Támogatja a jó kapcsolat kialakítását az óvó nénivel, szülőkkel.
 12. Megoldásokat kínál az óvodai konfliktushelyzetekre.
 13. Erősíti a családi kapcsolatokat, jobban elérhetővé teszi egymás számára a gyerekeket és a szülőket.
 14. Az élet pozitív dolgaira irányítja a figyelmet, segít felfedezni és befogadni az új élményeket.
 15. Óvja a gyerekek mentális egészségét.

VISSZAJELZÉSEK A BOLDOGSÁGÓRÁKRÓL

A Boldogságóra a szociális intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, érzelmi kultúrát neveli, növeli.
Személyiség gazdagító, személyiségnövelő program.
Nemcsak az iskolában a pedagógusok használhatják a gyermekekkel, hanem a szülők is, mely által a szülő-gyermek kapcsolat egészen új értelmet nyerhet. A feladatok által, melyeket együtt létrehoznak, érzelmi erősítés történik. Olyan alapvető dolgokról van szó ebben a programban, amelyek mind az egyedi személyiséget gazdagítják, mind a kapcsolatokat finomítják, tökéletesítik.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője

Három éve tartok boldogságórákat, így az idő távlatában tapasztalom annak hatékony és jótékony hatását. Azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken az órákon sokkal magabiztosabbak lettek, kevesebb a konfliktus az osztályokban, jobb a megküzdési stratégiájuk és hatékonyabban tudják, az átmeneteket is átlépni az alsó és a felső tagozatból, illetve a felső tagozatból a középiskolások felé.
Azt tapasztalom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek, derűsen fogadják az órákat, jól érzik magukat. Ehhez egy nagyon jó a könyv csomag, amely biztosítja azt, hogy széles körű eszköztárral felvértezve tartsuk az órákat, amely nagyon színvonalas, kreatív, nagyon sokszínű feladatot tartalmaz, melyekben Bagdy Emőke professzor asszony relaxációs technikái is megtalálhatóak.

Tabajdi Éva iskolapszichológus, Debrecen

A mi iskolánkban most már minden csoportban működik Boldogságóra, nagyon szeretik a gyerekek csinálni és nagyon nagy pozitív hatása van az életükre, az osztály közösség életére is, ezért lenne jó, ha minden iskolában lenne, mert nagyon jó közösség megtartó, illetve összetartó ereje van.
Nagyon jó lenne, ha a szülők is megvásárolnák a munkafüzetet mindenképpen, de akár a kézikönyvet is, mert így tudnák otthon folytatni a gyerekekkel, amit az iskolában elkezdtünk. Nagyon – nagyon hatásos lenne a szülőknél a család összetartására is akár, illetve megtudnák, azt is tapasztalni, hogy mennyivel könnyebb a családban is boldogulni, illetve problémákat megoldani ugyanúgy, mint ahogy az iskolában is a boldogságprogram hatására.

Horváth Gáborné Mák Erzsi tanítónő, Kerékteleki

Én magam már 4-ik éve tartok Boldogságórákat. Nagyon-nagyon szeretem a hozzá kapcsolódó tankönyveket és munkafüzeteket, hiszen rengeteg ötleteteket és rengeteg jó feladatot adnak. Nagyon – nagyon tudom ajánlani, és szoktam is ajánlani a szülőknek is megvásárlásra a könyvet, hiszen otthon is lehet folytatni a programok gyakorlását, és amit az iskolában elsajátítunk, azt otthon is meg lehet valósítani.

Harsányi Beáta, tanítónő, Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd

Kiválóan feldolgozott az elméleti háttere a könyveknek, és nagyon változatos és színes feladatokat tartalmaz, amiket a gyerekek nagyon szeretnek megoldani. És amellett, hogy önállóan dolgozhatnak csoportokban is, illetve a kreatív oldalukat is felhasználva tudnak feladatokat megoldani.

Fábiánné Morvai Dóra, tanár, Veszprém

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni. És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita vagyok a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Boldogságórák otthon és az iskolában!

Az óravázlatok mindenkinek segítenek, akik szeretnének boldogságórát tartani. Tehát, ha te nem pedagógusként, hanem szülőként, vagy más segítő szakmában dolgozó szakemberként szeretnél segíteni a gyerekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akkor ezek a kézikönyvek számodra is nagy segítséget jelentenek!

Neked ajánljuk a Boldogságóra kézikönyvet és munkafüzetet, ha

BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV
PEDAGÓGUSOKNAK ÉS SZÜLŐKNEK
A 6-10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Az alsós korosztálynak szóló Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet 10 egymásra épülő témából áll, amelyek a kicsik fejlettségi szintén foglalkoznak a boldogság különböző összetevőivel, feltételeivel:

Lapozz bele a könyvbe!

MI MINDENT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

220 oldalnyi hasznos tartalmat

225 személyiség- fejlesztő gyakorlatot

44 relaxációs gyakorlatot

22 meditációs gyakorlatot

10 téma­feldolgozó mesét

10 letölthető dalt

10 kottát

10 kereszt­rejtvényt

10 boldogság­fokozó technikát

elméleti hátteret minden témakörhöz

tippeket, ötleteket a boldogság­óra foglalko­zásokhoz

családi körben használható gyakor­latokat

RENDELD MEG MAGYARORSZÁG ELSŐ 6-10 ÉVESEKNEK SZÓLÓ, BOLDOGSÁGRA VALÓ KÉPESSÉGET FEJLESZTŐ KIFESTŐ ÉS SZÍNEZŐ MUNKAFÜZETET IS!

Lapozz bele a könyvbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg az alsós iskolásoknak készített munkafüzetet is, amelyben 89 kreatív feladat segít elmélyíteni az egyes témákat.

A feladatok nemcsak segítenek felismerni és erősíteni a gyerekek pozitív érzelmi világát, de örök emlékként megmarad számukra, később is bármikor elővehetik és emlékezhetnek arra, hogy milyen módszereket tanultak a boldogságszintjük nevelésére.

Pillants bele egy Boldogságórába! Nézd meg a videót!

Rendeld meg a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet,
tedd boldogabbá a kisiskolások mindennapjait!

A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM GARANTÁLTAN MŰKÖDIK

Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai közreműködésével

Tudományosan mért, igazoltan pozitív a hatása (ELTE PPK)

Több mint 100.000 gyermek vesz részt a programban

Több mint 7.000 boldogságóra csoport működik az országban

Prof. Oláh Attila boldogságkutató tudományos szaktanácsadásaival

1.500 Iskola és óvoda hivatalosan is képviseli a programot, mint Boldog Iskola és Óvoda

6 éve sikeres a program, 7 országban

4 nyelvre fordították már le (angol, német, szlovák, román), és működik a program Európa más országaiban is

„Elismerésre méltó, hogy világviszonylatban is az elsők között született meg a boldogság elérésének, fenntartásának és fokozásának lehetőségeit szisztematikusan áttekintő, rendszerbe foglaló és a boldogság megteremtésének útjait saját élmény gyakorlatokkal elevenné tevő élménypedagógiai program és boldogságóra tananyag az óvodás és iskolás korosztály számára.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

„Ez a program mind tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.” Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, nemzetközileg elismert boldogságkutató

NÉHÁNY KEDVENC VISSZAJELZÉSÜNK A BOLDOGSÁGÓRÁKON RÉSZT VETT TANULÓKTÓL

„Azt szeretem a boldogságórákban, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy boldogságórán megkönnyebbüljek.” Szabó Sára tanuló

„Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.” Nagy Péter tanuló

„Szeretem a boldogságórát, mert jók a feladatok. Megbeszéljük a rossz és a jó tulajdonságokat. Megbeszéljük az érzéseinket. Játszunk és tanulunk is. Sokat tanulok belőle.” Kis Kata tanuló

„A boldogságórákban megtanultam, attól hogy valaki nem a barátunk, attól még segíthetünk neki. Azért szeretem a boldogságórákat, mert: játszunk, nevetünk, énekelünk. A boldogságóráknak a haszna: a rossz barátokból is lehetnek jó barátok, és a rossz gyerekből is lehet jó gyerek, a negatív gyerekből is lehet pozitív gyerek, kedvesebbek lettünk egymással.” Kemécsei Hanna tanuló

„Azért szeretem a boldogságórát, mert beszélgetünk a boldogságról, boldogok vagyunk és jobb lesz az osztály közössége. Emellett, meg tanulunk örülni az egész apró dolgoknak és kevesebb a veszekedés. Sok rajzot készítünk, ami a barátságról, boldogságról szólnak.” Borbás Georgina tanuló

„Azért szeretem a Boldogságórát, mert sokat játszunk. Jobban megismerem a barátaimat. Viccesek az órák és sokat nevetünk.” Papp László tanuló

„Szeretem a Boldogságórákat, mert mindig megoszthatom az érzéseimet.” Tóth Áron tanuló

Rendeld meg a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet,
tedd boldogabbá a kisiskolások mindennapjait!

A SZERZŐKRŐL


BAGDI BELLA

A Boldogságóra Program megálmodója, elindítója és szakmai vezetője, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke. Szenvedélye az éneklés, amelyet fejlesztői munkája során is előszeretettel alkalmaz és a Boldogságóra anyagaiban is megtalálhatók személyiségfejlesztő gyerekdalai + a dalokhoz tartozó kották. Számos koncert, könyv és rendezvény áll már mögötte. Küldetése, hogy a mai óvodás és iskolás korosztályt hozzásegítse, hogy boldogságra képes felnőtt emberekké válhassanak.

PROF. DR. BAGDY EMŐKE

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita, a Boldogságóra Program fővédnöke és a könyvsorozat társírója. 2017 szeptemberétől a boldogságórák kibővültek Bagdy Emőke által kidolgozott relaxációs és meditációs programmal, ami speciálisan az adott korosztály fejlettségi szintjén lettek kidolgozva.
Bagdy Emőke életének minden pillanatát a körülötte lévő világ jobbá tételének szentelte. Büszkék vagyunk rá, hogy a Boldogságórák fejlesztői csapatában egy igazi példaképtől tanulhatunk.

DOBROVA ZITA

Pedagógus, drámatanár, több mint 18 éves tanári tapasztalattal a háta mögött került a Boldogságóra fejlesztői csapatába, aki kreativitásával, alázatosságával és elkötelezettségével ma már vezető fejlesztője lett a programnak. Zita nemcsak az alsós könyveknek társírója, de minden kiadványban témaszerkesztőként aktív munkatárs volt.

Hogyan kell használni a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet?

A kifejezettek alsós korosztálynak készült Boldogságóra kézikönyv pontosan elmagyarázza a módszer elméleti hátterét, és hogy miért működik olyan jól. Minden egyes témához részletes óravázlat tartozik, amely segít a Boldogságórára való felkészülésben és az óra megtartásában. Témánként több tucatnyi, választható feladathoz ad ötletet, így az órák rendkívül változatosan, gyerekekre szabottan variálhatók. Minden egyes témához ingyenes letölthető dalokat biztosítunk, így a zene és a közös éneklés előnyei is kihasználhatók a Boldogságórák során.

A kézikönyvköz készített munkafüzetben a gyerekek is szívesebben követik az órai feladatokat, ráadásul a munkafüzet örök emlékként megmarad számukra.

Ideális esetben 4 héten át, hetente 1 alkalommal ajánlott egy témával foglalkozni. Így a gyerekek könnyebben elsajátítják a technikákat és van elég idejük tapasztalatokat is szerezni. De persze ez csak ajánlás, ettől eltérhetsz, és bármikor szabadon gyakorolhatod a gyerekekkel a játékokat, énekelhettek vagy alkothattok a témában.

Sőt, vedd elő bátran a könyvet, ha

 1. unatkozik a gyerek otthon
  nézz ki neki egy feladatot, így nemcsak lefoglalod, de közben fejleszted is.
 2. erősíteni szeretnéd a családi kapcsolatokat
  használt a családi programokhoz, a kreatív ötletek erősítik a családi köteléket és közben jól szórakozhattok.
 3. valami baja van a gyereknek, de nem mondja el neked
  a munkafüzet feladatai segítenek kifejezni az érzelmeit, oldani a feszültséget, szorongásokat és félelmeket.
 4. magadat is szeretnéd fejleszteni
  a feladatokat te magad is megcsinálhatod, kipróbálhatod, hiszen a visszajelzések szerint a tanítókra is jó hatással vannak a gyakorlatok.

Tudtad, hogy a Boldogságóra könyvek 4 korcsoportnak 4 különböző megközelítésben jelentek meg?

A Boldogságóra könyvsorozatot az egyes életszakaszok igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével négy különböző korcsoportra (3-6, 6-10, 10-14, 14-20) igazítva dolgoztuk ki. Egy kézikönyvben több mint 200 játékos feladatot találsz, így ha mind a négy kézikönyvet megvásárolod, 800-nál is több feladatból inspirálódhatsz munkád során!

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

3-6 éveseknek

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

6-10 éveseknek

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

10-14 éveseknek

MELYIKET SZERETNÉD? VÁLASSZ!

INGYENES KISZÁLLÍTÁS 15.000 Ft feletti rendelés esetén!

BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET 3-6 ÉVESEKNEK

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

2.900 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet:
8.400 Ft

Csomagár:
7.390 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET 6-10 ÉVESEKNEK

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

3.500 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet:
9.000 Ft

Csomagár:
7.790 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET 10-14 ÉVESEKNEK

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

3.500 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet:
9.000 Ft

Csomagár:
7.790 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

ÖSSZES BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET EGY CSOMAGBAN

6 KÉZIKÖNYV és MUNKAFÜZET

Listaár: 26.400 Ft

Csomagár:
20.900 Ft

Mennyiségi kedvezmények:
2-7 db  »  5%
8-14 db  »  10%
15 db felett  »  15%

© Copyright 2021 | Mentalfocus Kft. | Minden jog fenntartva!

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77