Kifejezetten óvodásoknak készült Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak és szülőknek!

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit és az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott és pozitív énképpel rendelkező kisiskolássá válhatnak.

Rendeld meg a SAJÁT Boldogságóra könyvedet!

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa,
a Jobb Veled a Világ Alapítvány boldogságóráinak fővédnöke

„Kutatási eredményeink igazolják, hogy a boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik. A boldogságórákon tanultak hatására fejlődik a pozitív érzelmeik előállításának, fenntartásának és fokozásának képessége, amely a pozitív érzelmek megélésének gyakoriságát eredményezi.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

A BOLDOGSÁG TÉNYLEG TANULHATÓ?

Megtanítjuk gyerekeinket számolni, írni és olvasni, a sorba pedig bekerülhet a boldogságra való tanítás is. Ahogyan a matematika is megérthető szabályok összességeként, úgy a boldogság összetevői is ugyanolyan jól körülhatárolhatók.

A gyermekkor tele van bizonytalansággal, útkereséssel és félelmekkel. Fontos, hogy a gyerekek ebben az időszakban, pszichés fejlődésük során következetes segítséggel rátaláljanak a helyes irányra! Annak érdekében azonban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat és pozitív szemléletet, szükség van a felnőttek iránymutatására.

Gyerekkorban az idegrendszer sokkal fogékonyabb az új információk befogadására. Éppen ezért ha a gyerekek már óvodás és iskoláskorban készség szinten elsajátítják a pozitív irányultságot, akkor az élet minden területén sokkal könnyebben birkóznak meg a rájuk váró próbatételekkel. Legyenek azok mindennapi kihívások, egy új csoportba kerülés vagy éppen gyermekkori konfliktusok.

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk az óvodás és iskolás korosztálynak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek játékos felfedezésére adjunk lehetőséget.”

Bagdi Bella, pszichológus, a Boldogságóra Program elindítója, a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program vezetője, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke

MIBEN TUD SEGÍTENI A BOLDOGSÁGÓRA KÖNYV NEKED?

 1. Segít, hogyan ismertesd meg 10 egymásra épülő téma segítségével, lépésről lépésre az ovisokkal a boldogság különböző összetevőit és feltételeit.
 2. Játékosan tanítja meg az érzelmek kifejezését és számukra érzelmileg nehezen megélt események feldolgozását.
 3. Segíti a közösségbe való beilleszkedést és a társas életre való felkészítést.
 4. Megkönnyíti az ovisokat érintő kérdések és napi problémák átbeszélését.
 5. Játékos formában segít megoldani az őket érintő kihívásokat.
 6. Építik az önbecsülést és a pozitív énképet a fejlesztő gyakorlatok.
 7. A feladatok segítenek a pozitív életszemlélet kialakításában.
 8. A gyakorlatok szélesítik a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
 9. A közösségi feladatok fejlesztik a gyerekek problémamegoldó képességét.
 10. Segít jól kezelni a gyerekek akaratának fejlődését (dackorszak, hisztik megjelenése) és megtanítja megfelelő módon levezetni a feszültséget.
 11. Támogatja a jó kapcsolat kialakítását az óvó nénivel, szülőkkel.
 12. Megoldásokat kínál az óvodai konfliktushelyzetekre.
 13. Erősíti a családi kapcsolatokat, jobban elérhetővé teszi egymás számára a gyerekeket és a szülőket.
 14. Az élet pozitív dolgaira irányítja a figyelmet, segít felfedezni és befogadni az új élményeket.
 15. Óvja a gyerekek mentális egészségét.

VISSZAJELZÉSEK A BOLDOGSÁGÓRÁKRÓL

A Boldogságóra a szociális intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, érzelmi kultúrát neveli, növeli.
Személyiség gazdagító, személyiségnövelő program.
Nemcsak az iskolában a pedagógusok használhatják a gyermekekkel, hanem a szülők is, mely által a szülő-gyermek kapcsolat egészen új értelmet nyerhet. A feladatok által, melyeket együtt létrehoznak, érzelmi erősítés történik. Olyan alapvető dolgokról van szó ebben a programban, amelyek mind az egyedi személyiséget gazdagítják, mind a kapcsolatokat finomítják, tökéletesítik.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni. És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita vagyok a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Három éve tartok boldogságórákat, így az idő távlatában tapasztalom annak hatékony és jótékony hatását. Azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken az órákon sokkal magabiztosabbak lettek, kevesebb a konfliktus az osztályokban, jobb a megküzdési stratégiájuk és hatékonyabban tudják, az átmeneteket is átlépni az alsó és a felső tagozatból, illetve a felső tagozatból a középiskolások felé.
Azt tapasztalom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek, derűsen fogadják az órákat, jól érzik magukat. Ehhez egy nagyon jó a könyv csomag, amely biztosítja azt, hogy széles körű eszköztárral felvértezve tartsuk az órákat, amely nagyon színvonalas, kreatív, nagyon sokszínű feladatot tartalmaz, melyekben Bagdy Emőke professzor asszony relaxációs technikái is megtalálhatóak.

Tabajdi Éva iskolapszichológus, Debrecen

Boldogságórák otthon és az óvodában!

Az óravázlatok mindenkinek segítenek, akik szeretnének boldogságórát tartani. Tehát, ha te nem pedagógusként, hanem szülőként, vagy más segítő szakmában dolgozó szakemberként szeretnél segíteni a gyerekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akkor ezek a kézikönyvek számodra is nagy segítséget jelentenek!

Neked ajánljuk a Boldogságóra kézikönyvet és munkafüzetet, ha

BOLDOGSÁGÓRA KÉZIKÖNYV
PEDAGÓGUSOKNAK ÉS SZÜLŐKNEK
A 3-6 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Az ovisoknak szóló Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet 10 egymásra épülő témából áll, amelyek a kicsik fejlettségi szintén foglalkoznak a boldogság különböző összetevőivel, feltételeivel:

Lapozz bele a könyvbe!

MI MINDENT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

220 oldalnyi hasznos tartalmat

208 személyiség- fejlesztő gyakorlatot

30 relaxációs gyakorlatot

10 téma­feldolgozó mesét

11 letölthető dalt

11 kottát

4 bábjáték-forgató­könyvet

10 boldogság­fokozó technikát

elméleti hátteret minden témakörhöz

tippeket, ötleteket a boldogság­óra foglalko­zásokhoz

családi körben használható gyakor­latokat

rengeteg színes képet, illusztrációt, kifestőt

RENDELD MEG MAGYARORSZÁG ELSŐ 3-6 ÉVESEKNEK SZÓLÓ, BOLDOGSÁGRA VALÓ KÉPESSÉGET FEJLESZTŐ KIFESTŐ ÉS SZÍNEZŐ MUNKAFÜZETET IS!

Lapozz bele a könyvbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg az ovisok számára készített munkafüzetet is, benne 89 kreatív feladattal, színes illusztrációval és kifestővel. Ezek nemcsak segítenek felismerni és erősíteni a gyerekek pozitív érzelmi világát, de örök emlékként megmarad számukra, később is bármikor elővehetik és emlékezhetnek arra, hogy milyen módszereket tanultak a boldogságszintjük nevelésére.

Pillants bele egy Boldogságórába! Nézd meg a videót!

Rendeld meg a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet,
tedd boldogabbá az ovisok mindennapjait!

A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM GARANTÁLTAN MŰKÖDIK

Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai közreműködésével

Tudományosan mért, igazoltan pozitív a hatása (ELTE PPK)

Több mint 100.000 gyermek vesz részt a programban

Több mint 7.000 boldogságóra csoport működik az országban

Prof. Oláh Attila boldogságkutató tudományos szaktanácsadásaival

1.500 Iskola és óvoda hivatalosan is képviseli a programot, mint Boldog Iskola és Óvoda

10 éve sikeres a program, 7 országban

4 nyelvre fordították már le (angol, német, szlovák, román), és működik a program Európa más országaiban is

„Elismerésre méltó, hogy világviszonylatban is az elsők között született meg a boldogság elérésének, fenntartásának és fokozásának lehetőségeit szisztematikusan áttekintő, rendszerbe foglaló és a boldogság megteremtésének útjait saját élmény gyakorlatokkal elevenné tevő élménypedagógiai program és boldogságóra tananyag az óvodás és iskolás korosztály számára.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

„Ez a program mind tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.” Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, nemzetközileg elismert boldogságkutató

NÉHÁNY KEDVENC VISSZAJELZÉSÜNK A BOLDOGSÁGÓRÁKON RÉSZT VETT TANULÓKTÓL

„Azt szeretem a boldogságórákban, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy boldogságórán megkönnyebbüljek.” Szabó Sára tanuló

„Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.” Nagy Péter tanuló

„Szeretem a boldogságórát, mert jók a feladatok. Megbeszéljük a rossz és a jó tulajdonságokat. Megbeszéljük az érzéseinket. Játszunk és tanulunk is. Sokat tanulok belőle.” Kis Kata tanuló

„A boldogságórákban megtanultam, attól hogy valaki nem a barátunk, attól még segíthetünk neki. Azért szeretem a boldogságórákat, mert: játszunk, nevetünk, énekelünk. A boldogságóráknak a haszna: a rossz barátokból is lehetnek jó barátok, és a rossz gyerekből is lehet jó gyerek, a negatív gyerekből is lehet pozitív gyerek, kedvesebbek lettünk egymással.” Kemécsei Hanna tanuló

„Azért szeretem a boldogságórát, mert beszélgetünk a boldogságról, boldogok vagyunk és jobb lesz az osztály közössége. Emellett, meg tanulunk örülni az egész apró dolgoknak és kevesebb a veszekedés. Sok rajzot készítünk, ami a barátságról, boldogságról szólnak.” Borbás Georgina tanuló

„Azért szeretem a Boldogságórát, mert sokat játszunk. Jobban megismerem a barátaimat. Viccesek az órák és sokat nevetünk.” Papp László tanuló

„Szeretem a Boldogságórákat, mert mindig megoszthatom az érzéseimet.” Tóth Áron tanuló

Rendeld meg a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet, tedd boldogabbá az ovisok mindennapjait!

A SZERZŐKRŐL

BAGDI BELLA

Pszichológus, mindfulness tanár (MBSR, MBCT, MBA), jelenleg PhD hallgató az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájában. 2014/2015-ös tanévben indította el a Boldogságóra Programot, amelyhez eddig több mint 1500 intézmény csatlakozott, aminek köszönhetően ma már több mint 100.000 gyermek és fiatal vehet részt Boldogságóra foglalkozásokon, amit a résztvevők sokszor csak „érzelemórának” hívnak. Bella küldetése, hogy munkásságával hozzájáruljon az emberek életének pozitív változásához a pozitív pszichológia eszközeivel. Legismertebb kiadványai a Boldogságóra könyvsorozatok, a Pozitivity fejlesztő játékok és a személyiségépítő dalai, amiben a zene és a pozitív pszichológia ereje találkozik. Legismertebb programjai: a Boldogságóra Program és az Erősségközpontú Oktatási Program.

PROF. DR. BAGDY EMŐKE

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita, a Boldogságóra Program fővédnöke és a könyvsorozat társírója. 2017 szeptemberétől a boldogságórák kibővültek Bagdy Emőke által kidolgozott relaxációs és meditációs programmal, ami speciálisan az adott korosztály fejlettségi szintjén lettek kidolgozva.
Bagdy Emőke életének minden pillanatát a körülötte lévő világ jobbá tételének szentelte. Büszkék vagyunk rá, hogy a Boldogságórák fejlesztői csapatában egy igazi példaképtől tanulhatunk.

TABAJDI ÉVA

Iskolapszichológus a debreceni Árpád Vezér Általános Iskolában tanított, ahová ő vezette be a boldogságórákat. Éva 2014-től több éven át tartott boldogságórákat. Óvodapedagógusként és gyermekpszichológusként szerzett tapasztalatainak köszönhetően az óvodás korosztálynak készült kézikönyvben való fejlesztői munkája minden óvodapedagógusnak és szülőnek nagy segítséget jelent majd.

BEZZEG ANDREA

Andrea mentálhigiénés szakember, fejlesztő óvodapedagógus, aki jelenleg a debreceni Kerekerdő óvodában segíti a kis ovisok fejlődését. Andrea írta a fejlesztő meséket az ovis boldogságóra témáihoz. Kreativitása, alázatossága, kedvessége és hitelessége elvarázsolta a program fejlesztői csapatát.

Hogyan kell használni a Boldogságóra kézikönyvet és a munkafüzetet?

A kifejezettek ovisoknak készült Boldogságóra kézikönyv pontosan elmagyarázza a módszer elméleti hátterét, és hogy miért működik olyan jól. Minden egyes témához részletes óravázlat tartozik, amely segít a Boldogságórára való felkészülésben és az óra megtartásában. Témánként több tucatnyi, választható feladathoz ad ötletet, így az órák rendkívül változatosan, gyerekekre szabottan variálhatók. Minden egyes témához ingyenes letölthető dalokat biztosítunk, így a zene és a közös éneklés előnyei is kihasználhatók a Boldogságórák során.

A kézikönyvköz készített munkafüzetben a gyerekek is szívesebben követik az órai feladatokat, ráadásul a munkafüzet örök emlékként megmarad számukra.

Ideális esetben 4 héten át, hetente 1 alkalommal ajánlott egy témával foglalkozni. Így a gyerekek könnyebben elsajátítják a technikákat és van elég idejük tapasztalatokat is szerezni. De persze ez csak ajánlás, ettől eltérhetsz, és bármikor szabadon gyakorolhatod a gyerekekkel a játékokat, énekelhettek vagy alkothattok a témában.

Sőt, vedd elő bátran a könyvet, ha

 1. unatkozik a gyerek otthon
  nézz ki neki egy feladatot, így nemcsak lefoglalod, de közben fejleszted is.
 2. erősíteni szeretnéd a családi kapcsolatokat
  használt a családi programokhoz, a kreatív ötletek erősítik a családi köteléket és közben jól szórakozhattok.
 3. valami baja van a gyereknek, de nem mondja el neked
  a munkafüzet feladatai segítenek kifejezni az érzelmeit, oldani a feszültséget, szorongásokat és félelmeket.
 4. magadat is szeretnéd fejleszteni
  a feladatokat te magad is megcsinálhatod, kipróbálhatod, hiszen a visszajelzések szerint a tanítókra is jó hatással vannak a gyakorlatok.

Tudtad, hogy a Boldogságóra könyvek 4 korcsoportnak 4 különböző megközelítésben jelentek meg?

A Boldogságóra könyvei az egyes életszakaszok igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével négy különböző korcsoportra (3-6, 6-10, 10-14, 14-20) igazítva készültek el (a 14-20 éves korcsoport átdolgozott kézikönyve 2024. áprilisában jelenik meg). Egy kézikönyvben több mint 200 játékos feladatot találsz, így ha mind a négy kézikönyvet megvásárolod, 800-nál is több feladatból inspirálódhatsz munkád során!

3-6 éves korosztály

ovisok

6-10 éves korosztály

kisiskolások

10-14 éves korosztály

iskolások

KÖNYVCSOMAG MEGRENDELÉS

BOLDOGSÁGÓrA könyv csomag

3-6 éves korosztálynak

7 390 Ft

8.400 Ft helyett

A Boldogságóra könyvek újra megvásárolhatóak az Ecofamily boltjaiban is!