BEVEZETŐ KAMPÁNY INDUL: 2023. november 28.

Boldogságóra Önbizalom Program

a különböző korosztályok egyedi igényeire szabva

Játékos és kreatív, tudományalapú módszerek az egészséges önbecsüléshez, magabiztossághoz, az önbizalom és a személyiség fejlesztéséhez

Kézikönyvek, munkafüzetek, fejlesztő eszközök, mindfulness gyakorlatok és vizualizációk pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek és fiataloknak

Melyik életkorban miért fontos az önbizalom erősítése?

Bagdi Bella pszichológus és mindfulness tanár,
az Önbizalom program vezető fejlesztőjének üzenete

Milyen pozitív változásokra számíthatsz?

A Boldogságóra Önbizalom Program támogatja a pozitív gyermek- és fiatalkori fejlődést, a sikeres és rugalmas alkalmazkodási képességet és a belső erőforrások kibontakozását.

A program célja, hogy az óvodások, kisiskolások és kamaszok magabiztosan és optimistán álljanak a mindennapi élet feladataihoz, nyitottan és lelkesen vessék bele magukat az új dolgokba és rugalmasan, fejlett stressztűrő képességgel tudják kezelni a gyorsan változó világunk kihívásait. Ezáltal az önbizalmuk erősödik és kellően magabiztossá válnak, hogy a legjobbat tudják kihozni az életükből.

Az önbizalom program végére a gyerekek megtanulják,

 

Mindeközben egy összetartó közösséggé formálódnak, új barátságok születnek, jobb és szorosabb kapcsolatot alakítanak ki egymással, a pedagógusokkal és a szüleikkel egyaránt.

A 10 éves Boldogságóra Program már bizonyított

Magyarország legnagyobb lelki egészségfejlesztő gyermek és ifjúsági programja most Önbizalom Programmal bővült.

1500+

intézmény a 2023/24-es tanévben

120 000+

gyermek és fiatal a Boldogságóra foglalkozásokon

Az ELTE által tudományosan bizonyított pozitív hatás

Pszichológusok és pedagógusok által fejlesztve

Az önbizalom tanulható és bármikor növelhető

Az egészséges önbizalom elengedhetetlen a felnőttkori boldoguláshoz, jólléthez és mentális egészséghez. Megléte gyermekként is kulcsfontosságú, mert az önbizalom ad erőt az új dolgok kipróbálásához, a kihívások és kudarcok leküzdéséhez, és ez az alapja, hogy a gyerekek és fiatalok később egészséges kapcsolatokat alakítsanak ki, tanulmányi és szakmai sikereket érjenek el.

Ez az időszak azonban sok új okot is ad az önbizalomhiányra, ezért sem lesz automatikusan egy magabiztos gyerekből magabiztos kamasz és felnőtt. A felnőttkori önbizalom alapjait ebben a korban kell lefektetni.

Az önbizalom egészséges szinten tartása és fejlesztése ugyanis lehetővé teszi, hogy a gyerekek fiatal felnőttként is bátran merjék próbára tenni magukat, ne riadjanak vissza a kudarcoktól és a tökéletesség helyett a kompetenciák megszerzésére fókuszáljanak. Ez által pedig egyre magabiztosabbak és hozzáértőbbek lesznek a képességeikben is.

Az egészséges önbizalom ezzel együtt automatikusan megérkezik mellé. Ebben segít a Boldogságóra Önbizalom Program.

10 fejlődési terület az Önbizalom-hegyre tartó kalandos úton

A Boldogságóra Önbizalom Program a pozitív pszichológia kutatási eredményeire és módszertanára épül, amelyet úgy alkottunk meg, hogy a gyerekek izgalmas kalandokat átélve juthassanak fel az Önbizalom-hegy tetejére. Útközben 10 témán keresztül játékos és interaktív feladatok által fejlődnek az alábbi területeken: 

1. Motiváló jövőkép

A program a motiváló jövőkép megalkotásával indul, ami a kompetenciaszintet jelképezi, amelyet el szeretnének érni, és amit a kitűzött célok segítenek megvalósítani.

2. Pozitív énkép

A pozitív énkép fejlesztése hozzájárul, hogy a gyerekek megismerjék alapvető készségeiket, képességeiket és észrevegyék azokat a területeket, amelyek értékesek.

3. Egészséges önbecsülés

Az egészséges önbecsülés segítségével a gyerekek jó és értékes embernek érzik magukat, függetlenül az ideálok elérésétől. Ennek hatására egyenletesebb lesz a teljesítményük és több sikerélményhez juthatnak.

4. Kiteljesítő erősségek

Személyes erősségeik felismerésével és kifejezésével képessé válnak önmagukból a legjobbat kihozni és teljesebb, elégedettebb életet élni.

5. Feltétel nélküli önszeretet

A gyerekek megtanulják az önszeretet fontosságát és hogy szeretettel forduljanak és elfogadják önmagukat az erősségeikkel és gyengeségeikkel együtt.

6. Önmagunkkal való együttérzés

Az önegyüttérzés révén a gyerekek kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá válhatnak, mert eredményesebben tudják kezelni a kudarcokat és a belső kritikus hangjukat.

7. Fejlődési szemléletmód

A fejlődési szemléletmód formálásával a problémákra növekedési lehetőségként tekintenek, és az erőfeszítéseikre alapozzák a céljaik elérését.

8. Pozitív kapcsolatok

A program során erősítjük a pozitív kapcsolatokat, amelyek a későbbiekben átsegítik a gyerekeket a nehézségeken, pozitív hatást gyakorolnak rájuk a mindennapokban. Általuk fejlődnek, inspirálódnak és cselekszenek önmagukért.

9. Inspiráló magabiztosság

Egyre növekvő magabiztosságuknak köszönhetően megtanulják felismerni, használni és tudatosan fejleszteni a képességeiket, felelősséget vállalni a tetteikért és megélni az eredményeket, sikereket.

10. Életre szóló önbizalom

Az program során megszerzett önbizalom segítségével magabiztosan néznek szembe a félelmeikkel, vállalják az új kihívásokat, ezáltal könnyebben kibontakoztathatják a bennük rejlő potenciált.

Minden fejezet tartalmazza az elméleti szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani, és a játékos csoportos, páros és egyéni feladatokat, amelyek közül szabadon kiválaszthatók a csoport dinamikájához leginkább célravezető gyakorlatok.

A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy óvodai, iskolai csoportfoglalkozások keretén belül, és otthon, önállóan is változatosan, akár évekig más és más feladatokkal játszhatók.

Nagyobb önbecsülés = sikeresebb és boldogabb felnőttkor

Az önbizalom az egyén képességeibe, tulajdonságaiba és ítélőképességébe vetett bizalom érzése.

Az egészséges önbizalommal rendelkező gyermek kiegyensúlyozottan tekint önmagára, büszke a képességeire, képes jól érezni magát és tudja, hogy megérdemli mások tiszteletét, miközben képes felismerni a hibáit is.

„Kutatások bizonyítják, hogy az iskolába lépést követően folyamatosan csökken az iskolához való pozitív viszonyulás mértéke, miközben növekszik a szorongás és félelem a gyerekekben. Ez a hatás serdülőkorra még inkább felerősödik és negatívan befolyásolja az iskolai jóllétet. Felsősöknél és a középiskolásoknál az érzelmek még inkább negatív színezetet kapnak: kiábrándultak, csalódottak, szomorúak és fáradtak.

Egy felmérés szerint a 9-14 éves magyar gyerekek negatív módon gondolkodnak önmagukról és az erősségek helyett a gyengeségeik mentén értékelik magukat. A 14-18 évesek alacsony önértékeléssel és konfliktusos kapcsolódással küzdenek. Azok a gyerekek, akik hatékonyabban kezelik a stresszt és jobbak a társas kapcsolataik, azokat szimpatikusabbnak tartják, jobbak a játszótársaik és az előforduló konfliktusokat is eredményesebben oldják meg társaiknák. Akik pedig alacsonyabb szinten szabályozzák érzelmeiket, náluk nagyobb valószínűséggel van jelen valamilyen problémás viselkedés, pl. zaklatás, agresszivitás stb.

A Boldogságóra Önbizalom Program széles körben elfogadott és kutatási eredményekkel bizonyított pozitív pszichológiai és pedagógiai ismeretekre épül. Célja, hogy megerősítse a gyerekek és fiatalok önbecsülését és megteremtse a boldog felnőttkor alapjait. Nem problémamentes életmodelt állít a fiatalok elé, hanem jól működő eszközöket ad a kezükbe, amelyekkel magabiztosan nézhetnek szembe az élet adta kihívásokkal, rugalmasan kezelhetik a gyorsan változó helyzeteket és képesek hosszútávon is megtartani a testi-lelki egészségüket.

Érdemes foglalkozni a fejlesztésével, mert az önbizalom és a boldogság kapcsolatát több tudományos tanulmány is igazolta.

Az egészséges önbizalom előnyei

Csökkenő félelem és szorongás

A szorongás és a vélt hibák miatt aggodalom rossz hatással van a gyerekek tanulmányi eredményeire és társas kapcsolataira is. Az önbizalom fejlesztésével megszűnik a mindennapi a nyugtalanság, és szabadon bővülhet az érdeklődési köre, új hobbikat, sportokat próbálhat ki anélkül, hogy amiatt aggódna, mit szólnak majd mások.

Növekvő motiváció

Az alacsony önbizalom miatt a gyerekek úgy érezhetik, hogy nem képesek megvalósítani az álmaikat, ezek a negatív érzések pedig még inkább megnehezítik, hogy elköteleződjenek és kitartsanak a céljaik mellett. Ha megtanulják, hogy lépésenként haladva valósítsák meg a céljaikat, az így tapasztalt sikerek még tovább növelik az önbizalmat is.

Nagyobb rugalmasság

Minden korábbinál gyorsabban változik a világunk és a gyerekeknek újabb és újabb kihívásokkal kell szembe nézniük. Minél nagyobb az önbizalmuk, annál könnyebben és kitartóan tudják kezelni a kudarcokat, miközben elfogadják, hogy a kudarc is az élet természetes velejárója.

Jobb társas kapcsolatok

A nagyobb önbizalom jó védelmező lehet a zaklató, kirekesztő környezetben, mert a gyerekek anélkül élvezhetik a közösségben töltött időt, hogy mások benyomásai miatt aggódnának. Ezzel együtt empatikusabbá, segítőkésszé is válnak, így másokon is tudnak segíteni.

Erősebb hitelességérzet

Az önazonosság, hitelesség érzése erős támasz a gyerekeknek a nehéz időszakokban. Ha megtanulják felismerni, hogy kik ők, mit képviselnek és mik az erősségeik, az a gyengeségeik ellenére is segíthet megőrizni az önbizalmukat a kudarcok, csalódások idején.

Jobb lelki és fizikai ellenállóképesség

A tanulmányok szerint az önbizalom közvetlen hatással lehet a mentális és fizikai egészségre. Az erős önbizalommal rendelkező gyerekek könnyebben megbirkóznak a stresszel, ellenállóbbak a betegségekkel szemben.

Boldogabb gyermekkor

A tanulmányok szerint a pozitív önértékelés és a nagyobb önbizalom növeli az elégedettséget, a boldogságot, a sikert és büszkeséggel tölti el a gyerekeket.

Nagyobb sikerek

A nagyobb önbizalommal rendelkező gyerekek bátrabban vállalnak olyan kihívásokat és kockázatokat, amelyek látszólag meghaladják a képességeiket. A határok sikeres feszegetésével pedig minden egyes próbálkozás újabb és újabb sikerhez vezet, ami még tovább növeli az önbizalmukat. A kutatások is alátámasztják, hogy a korai elismerések a későbbi sikerek arányát is növelik.

Egyértelmű jelek, amelyek alacsony önbecsülésre, fejlesztendő önbizalomra utalnak

Alacsony a gyermek önbizalma, ha
Ha a fentiek közül akár egyetlen jellemző is igaz a gyermekre, akkor az önbizalma fejlesztése segíthet neki, hogy jobban érezze magát a bőrében, rugalmasabb legyen a kihívásokkal szemben és kitartóan, bátran tegyen azért, hogy elérje a céljait.

3 korcsoport, 3 különböző megközelítés

A gyerekeket a különböző életszakaszokban más témák érdeklik és eltérő kihívásokkal találják szembe magukat, ami az önbizalmukat is különböző módon befolyásolja. A Boldogságóra Önbizalom Programot ezért az életkori szakaszoknek megfelelő fejlődési szempontok mentén alkottuk meg, és korosztályonként különböző gyakorlatokat dolgoztunk ki. Így a gyerekek lelkesen kapcsolódnak, és aktívan részt vesznek a gyakorlatok megoldásában.

Érdemes a 3-6, 6-11 és 12-18 éves korosztálynak szóló kézikönyvet és munkafüzetet külön beszerezni. Az egyes kézikönyvek akár 250 különböző gyakorlatot is tartalmaznak, így a különböző témák évről évre új a feladatokkal járhatók körbe.

Szülőknek és pedagógusoknak egyaránt

Minden egyes könyv tartalmazza a foglalkozás tartásához készített útmutatót, így óvodáknak, iskolákban, akár otthoni használatra vagy más segítő szakmákban is alkalmazható.

Válassz korosztályt!

3-6 éves korosztály

ovisok

6-11 éves korosztály

kisiskolások

12-18 éves korosztály

iskolások

Boldogságóra Önbizalom Program

3-6 éves korosztály számára

Lapozz bele a kézikönyvbe!

292 oldalnyi hasznos tartalom

250+ személyiségfejlesztő és önbizalmat növelő gyakorlat

10 vizualizációs gyakorlat

10 letölthető hangfájl a vizualizációkhoz

10 interaktív mese

10 letölthető dal

10 dalszöveg

10 mini mindfulness gyakorlat

10 letölthető gyerek mindfulness meditáció mp3-ban

óvodai és otthoni körben is használható gyakorlatok

10 önbizalomnövelő témakör elméleti háttere

tippek és ötletek a foglalkozásokhoz

Lapozz bele a fejlesztő füzetbe!

A kézikönyv mellé megrendelhető az óvodás korosztály számára készített fejlesztő füzetet is. A játékos feladatok nemcsak segítenek könnyebben feldolgozni és elmélyíteni a különböző témákat, de kitűnő minőségi időtöltést és szórakozást jelentenek. A fejlesztő füzet örök emlék marad számukra, amit később is bármikor elővehetnek és nehéz időszakokban könnyebben emlékezhetnek a tanult módszerekre, 

Boldogságóra Önbizalom Program

6-11 éves korosztály számára

Lapozz bele a kézikönyvbe!

292 oldalnyi hasznos tartalom

250+ személyiségfejlesztő és önbizalmat növelő gyakorlat

10 vizualizációs gyakorlat

10 letölthető hangfájl a vizualizációkhoz

10 interaktív mese

10 rajzkaland

10 letölthető dal

10 gyerek mindfulness gyakorlat

10 letölthető gyerek mindfulness meditáció mp3-ban

iskolai és otthoni körben is használható gyakorlatok

10 önbizalomnövelő témakör elméleti háttere

tippek és ötletek a foglalkozásokhoz

Lapozz bele a fejlesztő füzetbe!

A kézikönyv mellé megrendelhető a kisiskolás korosztály számára készített munkafüzetet is, amelyben a gyerekek egy hegymászó segítségével, számos kalandot átélve juthatnak fel az Önbizalom-hegy tetejére.

A játékos feladatok nemcsak segítenek könnyebben feldolgozni és elmélyíteni a különböző témákat, de kitűnő minőségi időtöltést és szórakozást jelentenek. A munkafüzet örök emlék marad számukra, amit később is bármikor elővehetnek és nehéz időszakokban könnyebben emlékezhetnek a tanult módszerekre.

Boldogságóra Önbizalom Program

12-18 éves korosztály számára

Lapozz bele a kézikönyvbe!

342 oldalnyi hasznos tartalom

250+ önbizalomfejlesztő gyakorlat

10 vizualizációs gyakorlat

10 letölthető hangfájl a vizualizációkhoz

20 dramatizált történet

10 mindfulness gyakorlat

10 letölthető gyerek mindfulness meditáció mp3-ban

iskolai és otthoni körben is használható gyakorlatok

10 önbizalomnövelő témakör elméleti háttere

tippek és ötletek a foglalkozásokhoz

családi körben használható feladatok

számos látványos, színes kép és illusztráció

Lapozz bele a fejlesztő füzetbe!

A kézikönyv mellé megrendelhető a kifejezetten az ifjú felnőtt korosztály számára készített munkafüzetet is. A játékos feladatok nemcsak segítenek könnyebben feldolgozni és elmélyíteni a különböző témákat, de kitűnő minőségi időtöltést és szórakozást jelentenek. A munkafüzet örök emlék marad számukra, amit később is bármikor elővehetnek és nehéz időszakokban könnyebben emlékezhetnek a tanult módszerekre.

Még több segítség az önbizalom növeléséhez

Önbizalomfejlesztő játékok 3-11 éves korig

Pozitivity társasjáték

Pozitív énképet és önbizalmat erősítő, feszültségcsökkentő és személyiségformáló társasjáték, amely lépésről lépésre, játékosan, szórakoztatva mutatja be azokat a gyakorlatban is alkalmazható technikákat, amelyekkel a pesszimista gondolkodásmód optimistává alakítható.

Pozitivity Szupererő kártyajáték és kifestő füzet

A 24 karaktererősség kártyajátéka, ami növeli az önbizalmat, pozitívan formálja a viselkedést, növeli a boldogságszintet, javítja a fizikai és mentális egészséget, és amivel minden kisgyermekből valódi szuperhős válhat.

Pozitív gyerek vagyok kártya

60 db megerősítést tartalmazó személyiségfejlesztő kártyajáték, amivel pozitív irányba terelhető a gyerekek hozzáállása a mindennapokban átélt eseményekhez, a meghozott döntésekhez, a személyiség alakulásához és hogy mi mindenre tartják magukat képesnek.

Önbizalomfejlesztő játékok 11-18 éves korig

Pozitivity Fókusz

5 izgalmas társasjáték, amelyek az 5 legeredményesebb boldogságstratégiára fókuszálnak. Ezek a folyamatos növekedést, a pozitív önértékelést, a személyes erősségek felismerését, az életcélok kitűzését és megvalósítását segítik gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt.

Önbizalom megerősítések

60 db önbizalomnövelő megerősítés kártya a mindennapos kihívásokhoz való sikeresebb megküzdéshez, önfejlesztéshez és a magabiztosság növeléséhez.

55 kérdés, amelyek segítenek a nehézségekkel való megküzdésben

Beszélgetésindító kártyajáték, amelyek a kérdésre való fókuszálással segítenek a problémát kihívássá alakítani, könnyebben elviselni, és feldolgozni a nehéz tapasztalatokat.

Szerzők

Bagdi Bella

pszichológus, mindfulness tanár (MBSR, MBCT, MBA) és dalszerző-énekes

Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, 2014/2015-ös tanévben indította el a Boldogságóra Programot, amelyhez eddig több mint 1500 intézmény csatlakozott, aminek köszönhetően ma már több mint 100.000 gyermek és fiatal vehet részt Boldogságóra foglalkozásokon, amit a résztvevők sokszor csak „érzelemórának” hívnak. Bella küldetése, hogy munkásságával hozzájáruljon az emberek életének pozitív változásához a pozitív pszichológia eszközeivel. Legismertebb kiadványai a Boldogságóra könyvsorozatok, a Pozitivity fejlesztő játékok és a személyiségépítő dalai, amiben a zene és a pozitív pszichológia ereje találkozik. Legismertebb programjai: a Boldogságóra Program és az Erősségközpontú Oktatási Program.  

Bella erősségei: a kreativitás, a kíváncsiság, a tanulás szeretete, a hála, a megbocsátás és a szeretet. 

Veres-Lukács Lilla

pedagógus, önismereti tanácsadó, tréner és fejlesztő

Lilla a Jobb Veled a Világ Alapítvány csapatának tagja a kezdetek, azaz 2012 óta. Először önkéntesként csatlakozott a csapathoz, ma már a Boldogságóra Program innovációs fejlesztő csapatának törzstagja. Két csodálatos gyermek édesanyja, az élmény- és játékpedagógia elkötelezett híve és aktív gyakorlója. Tréningjein nagyon sok pedagógus általa ismerhette meg a népszerű Boldogságóra Programot. A szakmájában és a nevelésben szerzett tapasztalatainak köszönhetően szenvedélye a gyermekek játékos fejlesztése. Küldetése, hogy minél több olyan élményközpontú program, játék és kiadvány születhessen, amelyek hozzájárulnak a pedagógusok, a gyermekek és a családok önismeretéhez és mentális jóllétéhez.

Lilla legismertebb társfejlesztő munkái: Erősségközpontú Oktatási Program, Pozitív Nevelési Program, Pozitivity fejlesztő játékok és kiadványok, Boldogságóra Önbizalom Program könyvsorozatok.

Lilla erősségei: a kreativitás, a kíváncsiság, a perspektivikus látásmód, az őszinteség és a szeretet.

További szerzők:

Babos Barbara, a Mindfulness gyakorlatok társszekesztője
Jozifek Zsófia, az ovis-alsós mesék írója
Póka Tünde pszichológus, egyetemi tanár: önegyüttérzés fejezet társírója
Oláh Adrienn pszichológus, csapatépítő feladatok társszerkesztője

BEVEZETŐ KAMPÁNY INDUL: 2023. november 28.

nap
óra
perc
másodperc

Boldogságóra Önbizalom Program 3-6 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Fejlesztő füzet

2.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

8.400 Ft helyett csomagban:

7.390 Ft

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag

16.800 Ft helyett csomagban:

13.990 Ft

Önbizalom Szupererő csomag

21.190 Ft helyett csomagban:

18.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és fejlesztő füzet, Boldogságóra Kézikönyv és Kifestő, színező 3-6 éveseknek

Önbizalom Szupererő csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és fejlesztő füzet 3-6 éveseknek, Pozitív gyerek vagyok személyiségfejlesztő kártyajáték, Pozitivity Szupererő kártyajáték, Szupererő színező

Boldogságóra Önbizalom Program 6-11 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Fejlesztő füzet

3.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

9.400 Ft helyett csomagban:

7.990 Ft

Boldogságóra + Önbizalom könyv csomag

18.800 Ft helyett csomagban:

14.590 Ft

Önbizalom Pozitivity csomag

23.290 Ft helyett csomagban:

19.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 6-11 éveseknek, Boldogságóra Kézikönyv és Munkafüzet 6-10 éveseknek

Önbizalom Pozitivity csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 6-11 éveseknek, Pozitivity Family kártyajáték, Önbizalom megerősítések 

Boldogságóra Önbizalom Program 12-18 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Munkafüzet

3.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

9.400 Ft helyett csomagban:

7.990 Ft

Önbizalom megerősítések csomag

17.380 Ft helyett csomagban:

14.990 Ft

Önbizalom Kapcsolat csomag

25.360 Ft helyett csomagban:

21.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Önbizalom megerősítések csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 12-18 éveseknek, Önbizalom megerősítések, Lelkierő megerősítések

Önbizalom Kapcsolat csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 12-18 éveseknek, Beszélgetésindító kártyák (55 kérdés pozitív és tartalmas beszélgetésekhez, 55 pozitív fókuszú kérdés párok számára, 55 kérdés a párkapcsolat elmélyítéséhez), Önbizalom megerősítések 

Összes kézikönyv és munkafüzet egy csomagban

27.200 Ft helyett csomagban:

21.300 Ft

Ingyenes szállítással!

A boldogságórákat kiegészítő segédeszközök

Pozitivity játékcsalád

Fejlesztő kiadványok gyermekeknek

Önfejlesztő, letölthető játékok és kiadványok

© Copyright 2023 | Mentalfocus Kft. | Minden jog fenntartva!