Boldogságóra Önbizalom Program

12-18 éves korosztálynak

Kreatív, tudományalapú módszerek az egészséges önbecsüléshez, magabiztossághoz és a mindennapi kihívásokkal való megküzdéshez

Kézikönyvek, munkafüzetek, fejlesztő eszközök, mindfulness gyakorlatok és vizualizációk pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek és fiataloknak

Milyen eredményekre számíthatsz?

Az Önbizalom Program végére a kamaszok öntudatosabbá válnak, felismerik a teremtő gondalataik erejét, és hogy az erőfeszítéseiket siker koronázza. Megtanulják kezelni a belső kritikus hangjukat, elfogadni önmagukat a gyengeségeikkel és erősségeikkel együtt. Egészséges és reális önképet alakítanak ki önmagukról. Ezáltal csökken a szorongás, javul a teljesítmény és boldogabbnak érezhetik magukat.

A 10 éves Boldogságóra Program már bizonyított

Magyarország legnagyobb lelki egészségfejlesztő gyermek és ifjúsági programja most Önbizalom Programmal bővült.

1500+

intézmény a 2023/24-es tanévben

120 000+

gyermek és fiatal a Boldogságóra foglalkozásokon

Az ELTE által tudományosan bizonyított pozitív hatás

Pszichológusok és pedagógusok által fejlesztve

Nagyobb önbecsülés = sikeresebb és boldogabb felnőttkor

Az önbizalom az egyén képességeibe, tulajdonságaiba és ítélőképességébe vetett bizalom érzése.

Az egészséges önbizalommal rendelkező gyermek kiegyensúlyozottan tekint önmagára, büszke a képességeire, képes jól érezni magát és tudja, hogy megérdemli mások tiszteletét, miközben képes felismerni a hibáit is.

„Kutatások bizonyítják, hogy az iskolába lépést követően folyamatosan csökken az iskolához való pozitív viszonyulás mértéke, miközben növekszik a szorongás és félelem a gyerekekben. Ez a hatás serdülőkorra még inkább felerősödik és negatívan befolyásolja az iskolai jóllétet. Felsősöknél és a középiskolásoknál az érzelmek még inkább negatív színezetet kapnak: kiábrándultak, csalódottak, szomorúak és fáradtak.

Egy felmérés szerint a 9-14 éves magyar gyerekek negatív módon gondolkodnak önmagukról és az erősségek helyett a gyengeségeik mentén értékelik magukat. A 14-18 évesek alacsony önértékeléssel és konfliktusos kapcsolódással küzdenek. Azok a gyerekek, akik hatékonyabban kezelik a stresszt és jobbak a társas kapcsolataik, azokat szimpatikusabbnak tartják, jobbak a játszótársaik és az előforduló konfliktusokat is eredményesebben oldják meg társaiknák. Akik pedig alacsonyabb szinten szabályozzák érzelmeiket, náluk nagyobb valószínűséggel van jelen valamilyen problémás viselkedés, pl. zaklatás, agresszivitás stb.

A Boldogságóra Önbizalom Program széles körben elfogadott és kutatási eredményekkel bizonyított pozitív pszichológiai és pedagógiai ismeretekre épül. Célja, hogy megerősítse a gyerekek és fiatalok önbecsülését és megteremtse a boldog felnőttkor alapjait. Nem problémamentes életmodelt állít a fiatalok elé, hanem jól működő eszközöket ad a kezükbe, amelyekkel magabiztosan nézhetnek szembe az élet adta kihívásokkal, rugalmasan kezelhetik a gyorsan változó helyzeteket és képesek hosszútávon is megtartani a testi-lelki egészségüket.

Érdemes foglalkozni a fejlesztésével, mert az önbizalom és a boldogság kapcsolatát több tudományos tanulmány is igazolta.

Honnan tudhatod, hogy alacsony a kamasz önbizalma?

Alacsony a kamasz önbizalma, ha

Ha a fentiek közül akár egyetlen jellemző is igaz a gyermekre, akkor az önbizalma fejlesztése segíthet neki, hogy jobban érezze magát a bőrében, rugalmasabb legyen a kihívásokkal szemben és kitartóan, bátran tegyen azért, hogy elérje a céljait.

Az önbizalom tanulható és bármikor növelhető

Az egészséges önbizalom elengedhetetlen a felnőttkori boldoguláshoz, jólléthez és mentális egészséghez. Ez ad erőt az új dolgok kipróbálásához, a kihívások és kudarcok leküzdéséhez, és ez az alapja, hogy a fiatalok később egészséges kapcsolatokat alakítsanak ki, tanulmányi és szakmai sikereket érjenek el.

A kamaszkor azonban sok új okot is ad az önbizalomhiányra, ezért sem lesz automatikusan egy magabiztos gyerekből magabiztos kamasz és felnőtt.

Az önbizalom egészséges szinten tartása és fejlesztése lehetővé teszi, hogy a gyerekek fiatal felnőttként is bátran merjék próbára tenni magukat, ne riadjanak vissza a kudarcoktól és a tökéletesség helyett a kompetenciák megszerzésére fókuszáljanak. Ez által pedig egyre magabiztosabbak és hozzáértőbbek lesznek a képességeikben is, és emellé az egészséges önbizalom is automatikusan megérkezik. Ebben segít az Önbizalom Program.

10 fejlődési terület az Önbizalom-hegyre tartó kalandos úton

A Boldogságóra Önbizalom Program a pozitív pszichológia kutatási eredményeire és módszertanára épül, amelyet úgy alkottunk meg, hogy a gyerekek izgalmas kalandokat átélve juthassanak fel az Önbizalom-hegy tetejére. Útközben 10 témán keresztül játékos és interaktív feladatok által fejlődnek az alábbi területeken: 

1. Motiváló jövőkép

A program a motiváló jövőkép megalkotásával indul, ami a kompetenciaszintet jelképezi, amelyet el szeretnének érni, és amit a kitűzött célok segítenek megvalósítani.

2. Pozitív énkép

A pozitív énkép fejlesztése hozzájárul, hogy a gyerekek megismerjék alapvető készségeiket, képességeiket és észrevegyék azokat a területeket, amelyek értékesek.

3. Egészséges önbecsülés

Az egészséges önbecsülés segítségével a gyerekek jó és értékes embernek érzik magukat, függetlenül az ideálok elérésétől. Ennek hatására egyenletesebb lesz a teljesítményük és több sikerélményhez juthatnak.

4. Kiteljesítő erősségek

Személyes erősségeik felismerésével és kifejezésével képessé válnak önmagukból a legjobbat kihozni és teljesebb, elégedettebb életet élni.

5. Feltétel nélküli önszeretet

A gyerekek megtanulják az önszeretet fontosságát és hogy szeretettel forduljanak és elfogadják önmagukat az erősségeikkel és gyengeségeikkel együtt.

6. Önmagunkkal való együttérzés

Az önegyüttérzés révén a gyerekek kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá válhatnak, mert eredményesebben tudják kezelni a kudarcokat és a belső kritikus hangjukat.

7. Fejlődési szemléletmód

A fejlődési szemléletmód formálásával a problémákra növekedési lehetőségként tekintenek, és az erőfeszítéseikre alapozzák a céljaik elérését.

8. Pozitív kapcsolatok

A program során erősítjük a pozitív kapcsolatokat, amelyek a későbbiekben átsegítik a gyerekeket a nehézségeken, pozitív hatást gyakorolnak rájuk a mindennapokban. Általuk fejlődnek, inspirálódnak és cselekszenek önmagukért.

9. Inspiráló magabiztosság

Egyre növekvő magabiztosságuknak köszönhetően megtanulják felismerni, használni és tudatosan fejleszteni a képességeiket, felelősséget vállalni a tetteikért és megélni az eredményeket, sikereket.

10. Életre szóló önbizalom

Az program során megszerzett önbizalom segítségével magabiztosan néznek szembe a félelmeikkel, vállalják az új kihívásokat, ezáltal könnyebben kibontakoztathatják a bennük rejlő potenciált.

Minden fejezet tartalmazza az elméleti szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani, és a játékos csoportos, páros és egyéni feladatokat, amelyek közül szabadon kiválaszthatók a csoport dinamikájához leginkább célravezető gyakorlatok.

A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy iskolai csoportfoglalkozások keretén belül, és otthon, önállóan is változatosan, akár évekig más és más feladatokkal játszhatók.

Az egészséges önbizalom hatásai

Csökkenő félelem és szorongás

A szorongás és a vélt hibák miatt aggodalom rossz hatással van a gyerekek tanulmányi eredményeire és társas kapcsolataira is. Az önbizalom fejlesztésével megszűnik a mindennapi a nyugtalanság, és szabadon bővülhet az érdeklődési köre, új hobbikat, sportokat próbálhat ki anélkül, hogy amiatt aggódna, mit szólnak majd mások.

Növekvő motiváció

Az alacsony önbizalom miatt a gyerekek úgy érezhetik, hogy nem képesek megvalósítani az álmaikat, ezek a negatív érzések pedig még inkább megnehezítik, hogy elköteleződjenek és kitartsanak a céljaik mellett. Ha megtanulják, hogy lépésenként haladva valósítsák meg a céljaikat, az így tapasztalt sikerek még tovább növelik az önbizalmat is.

Nagyobb rugalmasság

Minden korábbinál gyorsabban változik a világunk és a gyerekeknek újabb és újabb kihívásokkal kell szembe nézniük. Minél nagyobb az önbizalmuk, annál könnyebben és kitartóan tudják kezelni a kudarcokat, miközben elfogadják, hogy a kudarc is az élet természetes velejárója.

Jobb társas kapcsolatok

A nagyobb önbizalom jó védelmező lehet a zaklató, kirekesztő környezetben, mert a gyerekek anélkül élvezhetik a közösségben töltött időt, hogy mások benyomásai miatt aggódnának. Ezzel együtt empatikusabbá, segítőkésszé is válnak, így másokon is tudnak segíteni.

Erősebb hitelességérzet

Az önazonosság, hitelesség érzése erős támasz a gyerekeknek a nehéz időszakokban. Ha megtanulják felismerni, hogy kik ők, mit képviselnek és mik az erősségeik, az a gyengeségeik ellenére is segíthet megőrizni az önbizalmukat a kudarcok, csalódások idején.

Jobb lelki és fizikai ellenállóképesség

A tanulmányok szerint az önbizalom közvetlen hatással lehet a mentális és fizikai egészségre. Az erős önbizalommal rendelkező gyerekek könnyebben megbirkóznak a stresszel, ellenállóbbak a betegségekkel szemben.

Boldogabb gyermekkor

A tanulmányok szerint a pozitív önértékelés és a nagyobb önbizalom növeli az elégedettséget, a boldogságot, a sikert és büszkeséggel tölti el a gyerekeket.

Nagyobb sikerek

A nagyobb önbizalommal rendelkező gyerekek bátrabban vállalnak olyan kihívásokat és kockázatokat, amelyek látszólag meghaladják a képességeiket. A határok sikeres feszegetésével pedig minden egyes próbálkozás újabb és újabb sikerhez vezet, ami még tovább növeli az önbizalmukat. A kutatások is alátámasztják, hogy a korai elismerések a későbbi sikerek arányát is növelik.

Boldogságóra Önbizalom Program

12-18 éves korosztály számára

Lapozz bele a kézikönyvbe!

342 oldalnyi hasznos tartalom

250+ önbizalomfejlesztő gyakorlat

10 vizualizációs gyakorlat

10 letölthető hangfájl a vizualizációkhoz

20 dramatizált történet

10 mindfulness gyakorlat

10 letölthető gyerek mindfulness meditáció mp3-ban

iskolai és otthoni körben is használható gyakorlatok

10 önbizalomnövelő témakör elméleti háttere

tippek és ötletek a foglalkozásokhoz

családi körben használható feladatok

számos látványos, színes kép és illusztráció

Lapozz bele a fejlesztő füzetbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg a kifejezetten az ifjú felnőtt korosztály számára készített munkafüzetet is. A játékos feladatok nemcsak segítenek könnyebben feldolgozni és elmélyíteni a különböző témákat, de kitűnő minőségi időtöltést és szórakozást jelentenek. A munkafüzet örök emlék marad számukra, amit később is bármikor elővehetnek és nehéz időszakokban könnyebben emlékezhetnek a tanult módszerekre.

Még több segítség az önbizalom növeléséhez

Önbizalomfejlesztő játékok 11-18 éves korig

Pozitivity Fókusz

5 izgalmas társasjáték, amelyek az 5 legeredményesebb boldogságstratégiára fókuszálnak. Ezek a folyamatos növekedést, a pozitív önértékelést, a személyes erősségek felismerését, az életcélok kitűzését és megvalósítását segítik gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt.

Önbizalom megerősítések

60 db önbizalomnövelő megerősítés kártya a mindennapos kihívásokhoz való sikeresebb megküzdéshez, önfejlesztéshez és a magabiztosság növeléséhez.

55 kérdés, amelyek segítenek a nehézségekkel való megküzdésben

Beszélgetésindító kártyajáték, amelyek a kérdésre való fókuszálással segítenek a problémát kihívássá alakítani, könnyebben elviselni, és feldolgozni a nehéz tapasztalatokat.

Szerző

Bagdi Bella

pszichológus, mindfulness tanár (MBSR, MBCT, MBA) és dalszerző-énekes

Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, 2014/2015-ös tanévben indította el a Boldogságóra Programot, amelyhez eddig több mint 1500 intézmény csatlakozott, aminek köszönhetően ma már több mint 100.000 gyermek és fiatal vehet részt Boldogságóra foglalkozásokon, amit a résztvevők sokszor csak „érzelemórának” hívnak. Bella küldetése, hogy munkásságával hozzájáruljon az emberek életének pozitív változásához a pozitív pszichológia eszközeivel. Legismertebb kiadványai a Boldogságóra könyvsorozatok, a Pozitivity fejlesztő játékok és a személyiségépítő dalai, amiben a zene és a pozitív pszichológia ereje találkozik. Legismertebb programjai: a Boldogságóra Program és az Erősségközpontú Oktatási Program.  

Bella erősségei: a kreativitás, a kíváncsiság, a tanulás szeretete, a hála, a megbocsátás és a szeretet. 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS 18.000 Ft feletti rendelés esetén!

Boldogságóra Önbizalom Program 12-18 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Munkafüzet

3.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

9.400 Ft helyett csomagban:

7.990 Ft

Önbizalom megerősítések csomag

17.380 Ft helyett csomagban:

14.990 Ft

Önbizalom Kapcsolat csomag

25.360 Ft helyett csomagban:

21.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Önbizalom megerősítések csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 12-18 éveseknek, Önbizalom megerősítések, Lelkierő megerősítések

Önbizalom Kapcsolat csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 12-18 éveseknek, Beszélgetésindító kártyák (55 kérdés pozitív és tartalmas beszélgetésekhez, 55 pozitív fókuszú kérdés párok számára, 55 kérdés a párkapcsolat elmélyítéséhez), Önbizalom megerősítések 

Boldogságóra Önbizalom Program 3-6 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Fejlesztő füzet

2.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

8.400 Ft helyett csomagban:

7.390 Ft

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag

16.800 Ft helyett csomagban:

13.990 Ft

Önbizalom Szupererő csomag

21.190 Ft helyett csomagban:

18.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és fejlesztő füzet, Boldogságóra Kézikönyv és Kifestő, színező 3-6 éveseknek

Önbizalom Szupererő csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és fejlesztő füzet 3-6 éveseknek, Pozitív gyerek vagyok személyiségfejlesztő kártyajáték, Pozitivity Szupererő kártyajáték, Szupererő színező

Boldogságóra Önbizalom Program 6-11 éveseknek

Kézikönyv

5.500 Ft

Fejlesztő füzet

3.900 Ft

Kézikönyv és fejlesztő füzet

9.400 Ft helyett csomagban:

7.990 Ft

Boldogságóra + Önbizalom könyv csomag

18.800 Ft helyett csomagban:

14.590 Ft

Önbizalom Pozitivity csomag

23.290 Ft helyett csomagban:

19.990 Ft

Ingyenes szállítással!

Boldogságóra + Önbizalom könyvcsomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 6-11 éveseknek, Boldogságóra Kézikönyv és Munkafüzet 6-10 éveseknek

Önbizalom Pozitivity csomag tartalma: Boldogságóra Önbizalom Program kézikönyv és munkafüzet 6-11 éveseknek, Pozitivity Family kártyajáték, Önbizalom megerősítések 

Összes kézikönyv és munkafüzet egy csomagban

27.200 Ft helyett csomagban:

21.300 Ft

Ingyenes szállítással!

A boldogságórákat kiegészítő segédeszközök

Pozitivity játékcsalád

Fejlesztő kiadványok gyermekeknek

Önfejlesztő, letölthető játékok és kiadványok

© Copyright 2021 | Mentalfocus Kft. | Minden jog fenntartva!