A Boldogságóra szakemberei által fejlesztve

Önbizalom Program kisiskolásoknak

Az önbizalom a gyermekek útlevele egy életen át tartó mentális egészséghez, kibontakozáshoz és boldogsághoz: Hogyan segítsünk nekik megszerezni?

Az önbizalom nem veleszületett készség:

meg kell szereznünk, fel kell építenünk azt. A gyerekek születésüktől fogva szédítő sebességgel sajátítanak el új készségeket és eközben azt is megtanulják, mire képesek és mire nem, mire van ráhatásuk és mire nem. Egyes dolgokat gyorsabban sajátítanak el, mások nagyobb kihívást jelentenek a számukra. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogyan élik meg ezt a tanulási folyamatot:

azt sajátítják el, hogy „igen képes vagyok rá” vagy azt, hogy „nekem úgyse sikerülhet".

Az önbizalom készségét egész életünk során fejleszthetjük, azonban csak a gyermekkorban megszerzett önbizalom az, ami megalapozza azokat a tapasztalásokat, sikerélményeket, amikre a gyermek későbbi személyisége, egészséges önképe épül majd. Hogyan segítsünk nekik?

Ebben segítenek a

Boldogságóra Önbizalom Program könyvei

pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek!

Mit mondanak a kutatások?

Egy felmérés szerint a 9–14 éves magyar gyerekek negatív módon gondolkodnak önmagukról, kevésbé kiegyensúlyozottak, megfontoltak és határozottak, és sokkal inkább a gyengeségeik mentén értékelik magukat, semmint az erősségeik tükrében. A 14– 18 évesek alacsony önértékeléssel és konfliktusos kapcsolódással rendelkeznek; az pedig, hogy az önismeretük milyen szinten áll, összefüggött a család szocio-ökonómiai státuszával.

Kutatások bizonyították azt is, hogy az iskolába lépést követően az évek előrehaladtával folyamatosan csökken az iskolához való pozitív viszonyulás mértéke, miközben növekszik a szorongás és a félelem érzése a gyerekekben. Ez a hatás serdülőkorra felerősödik és negatívan befolyásolja az iskolai jóllétet. Felsősöknél és a középiskolásoknál az érzelmek negatív színezetet kapnak: kiábrándultak, csalódottak, szomorúak és fáradtak.”

Akik hatékonyan kezelik a stresszt, jobbak a társas kapcsolataik, szimpatikusabbnak tartják őket, jobb játszótársak, és az előforduló konfliktusokat is jobban oldják meg a társaiknál. Akik alacsonyabb szinten szabályozzák az érzelmeiket, náluk nagyobb valószínűséggel van jelen valamilyen problémás viselkedés (pl. zaklatás, agresszivitás stb.)

Miért fontos az önbizalom erősítése kisiskolás-iskolás korban?

A 6-12 éves kor meghatározó a gyermek fejlődésében és önértékelésének kialakításában, ezért itt is különösen fontos az önbizalom fejlesztésének is hangsúlyt adnunk.

Jó hír

Az önbizalom tanulható! Van rá mód, hogy segítsünk azoknak a gyerekeknek, akik nem bíznak magukban, akiknek nincs reális képük a képességeikről és azoknak is, akik bár egyes területeken magabiztosabbak, más helyzetekben nehezebben kezelik a kudarcokat vagy úgy állnak hozzá, hogy „nekem ez úgyse sikerülhet”.

Hogyan segítsünk gyermekeinknek az egészséges önbizalom kialakításában?

A Boldogságóra szakemberei a program során eltelt 10 évben sokat gondolkodtak azon, hogyan támogathatnák a gyermekek önbizalmának növelését. Sok-sok ezer megtartott boldogságóra foglalkozás tapasztalata, a legújabb kutatási eredmények és 1 év intenzív kutatómunka vezett el oda, hogy megtalálják azokat a gyakorlatokat, technikákat, amelyek a legalkalmasabbak erre a célra. Így született meg a:

BOLDOGSÁGÓRA ÖNBIZALOM PROGRAM

A Boldogságóra Önbizalom Program egyedülálló eszköztár szülőknek és pedagógusoknak, akik elkötelezettek a gyermekek és fiatalok boldogságának és önfejlesztésének támogatása mellett.

Bagdi Bella pszichológus és mindfulness tanár,
az Önbizalom program vezető fejlesztőjének üzenete

Mi is pontosan ez a program?

Tudományalapú, gyakorlatorientált önbizalomerősítő és személyiségfejlesztő módszerek és eszközök tárháza a gyerek és fiatalok egészséges önbecsüléséhez, magabiztosságuk és lelki ellenállóképességük fejlesztéséhez és a változásokkal, kihívásokkal való sikeres megküzdéshez.

Mit tartalmaz a Boldogságóra Önbizalom kézikönyv és munkafüzet?

Minden kézikönyvhöz az alábbi BÓNUSZ-ok járnak:

A vizualizációk és a meditációk Tenki Réka és Szabó Kimmel Tamás hangjával hallgathatóak meg.

A bónuszok összértéke: 23.700 Ft

SEGÍTSD TE IS GYERMEKED ÖNBIZALMÁNAK JÁTÉKOS FEJLESZTÉSÉT! AZ ÚTMUTATÓT MEGKAPOD HOZZÁ A KÖNYVEKBEN!

Hogyan épül fel az Önbizalom program?

Az Önbizalom Program a boldogságórákhoz hasonlóan a pozitív pszichológia kutatási eredményeire és módszertanára épül. A könyv fejezeteiben 10 témát veszünk sorra, amelyek mindegyike az önbizalom témájához kapcsolódik. A hatásosabb alkalmazás érdekében korosztályonként eltérő gyakorlatokat dolgoztunk ki minden területhez, így a módszerek 3 évestől 18 éves korig jól alkalmazhatóak.

Az Önbizalom Program 10 témaköre:

1. Motiváló jövőkép

A program a motiváló jövőkép megalkotásával indul, ami a kompetenciaszintet jelképezi, amelyet el szeretnének érni, és amit a kitűzött célok segítenek megvalósítani.

2. Pozitív énkép

A pozitív énkép fejlesztése hozzájárul, hogy a gyerekek megismerjék alapvető készségeiket, képességeiket és észrevegyék azokat a területeket, amelyek értékesek.

3. Egészséges önbecsülés

Az egészséges önbecsülés segítségével a gyerekek jó és értékes embernek érzik magukat, függetlenül az ideálok elérésétől. Ennek hatására egyenletesebb lesz a teljesítményük és több sikerélményhez juthatnak.

4. Kiteljesítő erősségek

Személyes erősségeik felismerésével és kifejezésével képessé válnak önmagukból a legjobbat kihozni és teljesebb, elégedettebb életet élni.

5. Feltétel nélküli önszeretet

A gyerekek megtanulják az önszeretet fontosságát és hogy szeretettel forduljanak és elfogadják önmagukat az erősségeikkel és gyengeségeikkel együtt.

6. Önmagunkkal való együttérzés

Az önegyüttérzés révén a gyerekek kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá válhatnak, mert eredményesebben tudják kezelni a kudarcokat és a belső kritikus hangjukat.

7. Fejlődési szemléletmód

A fejlődési szemléletmód formálásával a problémákra növekedési lehetőségként tekintenek, és az erőfeszítéseikre alapozzák a céljaik elérését.

8. Pozitív kapcsolatok

A program során erősítjük a pozitív kapcsolatokat, amelyek a későbbiekben átsegítik a gyerekeket a nehézségeken, pozitív hatást gyakorolnak rájuk a mindennapokban. Általuk fejlődnek, inspirálódnak és cselekszenek önmagukért.

9. Inspiráló magabiztosság

Egyre növekvő magabiztosságuknak köszönhetően megtanulják felismerni, használni és tudatosan fejleszteni a képességeiket, felelősséget vállalni a tetteikért és megélni az eredményeket, sikereket.

10. Életre szóló önbizalom

Az program során megszerzett önbizalom segítségével magabiztosan néznek szembe a félelmeikkel, vállalják az új kihívásokat, ezáltal könnyebben kibontakoztathatják a bennük rejlő potenciált.

Minden fejezet hasonlóan épül fel:

Elmélet

Először ismertetjük azokat az elméleti szempontokat, amelyekről érdemes tudni az adott téma kapcsán.

Gyakorlat

Ezt követik a feladatok és gyakorlatok, melyeket szabadon elvégezhettek a gyermekekkel vagy fiatalokkal. Ezek között mindig szerepelnek csoportos, páros és egyéni feladatok egyaránt – melyek közül a célnak megfelelően válogathatsz. Pedagógusként rád bízzuk, mikor melyik munkaformát tartod a leginkább célravezetőnek. Szülőként pedig válaszd a páros gyakorlatokat és végezzétek el együtt gyermekeddel vagy válaszd az egyéni, otthon önállóan is teljesíthető feladatokat.

 

A csoportos feladatokat is érdemes átolvasnod, mert biztosan találsz közöttük olyat, amelyet a családotokhoz tudtok igazítani. Fontos, hogy legyél elérhető a gyermeked számára, amikor segítségre, megbeszélésre van szüksége a témával kapcsolatban!

Az Ötlettárban sokkal több feladatot, gyakorlatot találsz, mint amit egy foglalkozáson lehetőség van kipróbálni, elsajátítani. Így óvodai vagy iskolai keretek között lehetőség van arra, hogy ugyanazzal a csoporttal akár több éven keresztül több foglalkozást is felépítsetek és újabb gyakorlatokon keresztül mélyítsétek el az adott témát.

Az eszköztárunk sokrétű, ezáltal az egyéni és a csoportos tanulást változatosan támogatja. A foglalkozások alapja a bátorító és megerősítő nevelői attitűd. A feladatok között helyet kapnak dramatikus játékok, ismeretterjesztés, feszültségoldó gyakorlatok, élményalapú tanulás és az alkotótevékenység valamilyen formája. Célunk, hogy az önbizalommal kapcsolatos ismereteket könnyedén, kreatív feladatokon és gyakorlatokon keresztül ismertessük meg a gyermekekkel. A Boldogságóra Önbizalom Program nemcsak a gyermekek fejlődésére és gondolkodásmódjára van pozitív hatással, hanem az egész osztályt vagy a családot is képesek összetartóbb közösséggé kovácsolni. A gyakorlatok megerősítik a társas kötelékeket, illetve jó hatással vannak a felnőtt-gyermek kapcsolatokra, például a pedagógussal, szülővel. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az önbizalom erősödjön minden érintett fél esetében, ezáltal a lehető legjobbat tudjátok kihozni az életből.

Mi mindenben fejlődhetnek a gyerekek az Önbizalom Program során?

A programban a gyerekeket játékos formában az Önbizalom-hegy megmászására hívjuk el. Az út során különféle kalandokkal találkoznak, és az út végére megtanulhatják:

Az Önbizalom Program célja a pozitív fiatalkori fejlődés elősegítése: a sikeres alkalmazkodás, a személyiség és a belső erőforrások kibontakozásának támogatása. Ebben a könyvben szisztematikusan felépülő, gyakorlatorientált önbizalom-erősítő és egyben személyiségfejlesztő foglalkozások segítik a gyerekekben és fiatalokban jelenlevő potenciál kibontakoztatását.

Ismerd meg a könyvek íróit

Bagdi Bella

pszichológus, mindfulness tanár (MBSR, MBCT, MBA), jelenleg PhD hallgató az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájában

Bella 2014/2015-ös tanévben indította el a Boldogságóra Programot, amelyhez eddig több mint 1500 intézmény csatlakozott, aminek köszönhetően ma már több mint 100.000 gyermek és fiatal vehet részt Boldogságóra foglalkozásokon, amit a résztvevők sokszor csak „érzelemórának” hívnak. Bella küldetése, hogy munkásságával hozzájáruljon az emberek életének pozitív változásához a pozitív pszichológia eszközeivel. Legismertebb kiadványai a Boldogságóra könyvsorozatok, a Pozitivity fejlesztő játékok és a személyiségépítő dalai, amiben a zene és a pozitív pszichológia ereje találkozik. Legismertebb programjai: a Boldogságóra Program és az Erősségközpontú Oktatási Program.

Bella erősségei: a kreativitás, a kíváncsiság, a tanulás szeretete, a hála, a megbocsátás és a szeretet.

Veres-Lukács Lilla

pedagógus, tréner és fejlesztő

Lilla a Boldogságóra fejlesztői csapatának a tagja a kezdetek óta. Két csodálatos gyermek édesanyja, az élmény- és játékpedagógia elkötelezett híve és aktív gyakorlója. Tréningjein nagyon sok pedagógus általa ismerhette meg a népszerű Boldogságóra Programot. A szakmájában és a nevelésben szerzett tapasztalatainak köszönhetően szenvedélye a gyermekek játékos fejlesztése. Küldetése, hogy minél több olyan élményközpontú program, játék és kiadvány születhessen a Boldogságóra innovációs műhelyében, amelyek hozzájárulnak a pedagógusok, a gyermekek és a családok önismeretéhez és mentális jóllétéhez.

Lilla legismertebb társfejlesztő munkái: Erősségközpontú Oktatási Program, Pozitív Nevelési Program, Pozitivity fejlesztő játékok és kiadványok, Boldogságóra Önbizalom Program könyvsorozatok.

Lilla erősségei: a kreativitás, a kíváncsiság, a perspektivikus látásmód, az őszinteség és a szeretet.

A 10 éves Boldogságóra Program már bizonyított

Magyarország legnagyobb lelki egészségfejlesztő gyermek és ifjúsági programja most Önbizalom Programmal bővült.
0

éves a Boldogságóra

0 +

intézmény
csatlakozott 2023/24-es évadban a programhoz

0 +

gyermek és fiatal vesz részt Boldogságóra foglalkozásokon

Tudományosan bizonyított a pozitív hatása az ELTE Pozitív Pszichológia Labor által

Pszichológusok és pedagógusok által fejlesztve!

Kezdd el gyermeked önbizalomnövelését most!

Lapozz bele a könyvekbe!

Boldogságóra Önbizalom Program

6-11 éves korosztály számára

Lapozz bele a kézikönyvbe!

292 oldalnyi hasznos tartalom

250+ személyiségfejlesztő és önbizalmat növelő gyakorlat

10 vizualizációs gyakorlat

10 letölthető hangfájl a vizualizációkhoz

10 interaktív mese

10 rajzkaland

10 letölthető dal

10 gyerek mindfulness gyakorlat

10 letölthető gyerek mindfulness meditáció mp3-ban

iskolai és otthoni körben is használható gyakorlatok

10 önbizalomnövelő témakör elméleti háttere

tippek és ötletek a foglalkozásokhoz

Lapozz bele a fejlesztő füzetbe!

A kézikönyv mellé megrendelhető a kisiskolás korosztály számára készített munkafüzetet is, amelyben a gyerekek egy hegymászó segítségével, számos kalandot átélve juthatnak fel az Önbizalom-hegy tetejére.

A játékos feladatok nemcsak segítenek könnyebben feldolgozni és elmélyíteni a különböző témákat, de kitűnő minőségi időtöltést és szórakozást jelentenek. A munkafüzet örök emlék marad számukra, amit később is bármikor elővehetnek és nehéz időszakokban könnyebben emlékezhetnek a tanult módszerekre.

Könyvcsomag megrendelés

Önbizalom program könyv csomag

6-11 éves korosztálynak

7 990 Ft

9.400 Ft helyett

© Copyright 2023 | Mentalfocus Kft. | Minden jog fenntartva!